Strona główna SMIL Strona główna SMIL

I Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze
BEZMIECHOWA'04

W dniach 8 - 10 października 2004 Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa, przy wsparciu ze strony Koła Naukowego Szybowników Politechniki Rzeszowskiej, zorganizowało na terenie Międzywydziałowego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo-Badawczego P.Rz. i P.W. w Bezmiechowej I Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze "Bezmiechowa 2004".

Wykłady

Głównym celem, który przyświecał organizatorom, była integracja akademickich i postakademickich środowisk skupionych wokół uczelni z kierunkami o profilu lotniczym. Do uczestnictwa zaproszeni zostali: studenci wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina, studenci z wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, studenci wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, a także słuchacze wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Nie zabrakło również członków SMIL, będących absolwentami wydziałów lotniczych .

Piątek stał pod znakiem podróży na miejsce Warsztatów, położone u podnóża malowniczych Bieszczad. Dzięki uprzejmości firmy LOT Auto Services osoby jadące z Warszawy i Lublina dotarły na miejsce komfortowym autokarem, mając szansę na pierwsze kontakty i bliższe poznanie już w drodze na lądowisko.

Warsztaty uświetnili swa obecnością Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej prof. Marek Orkisz i Dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej mgr inż. Janusz Bury.


Nasi goście (napierwszym planie od lewej): mgr inż. Janusz Bury szef Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Marek Orkisz dziekan Wydziału Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa P.Rz. oraz dr inż. Roman Świtkiewicz

W ramach Warsztatów uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat uczelni, z których wywodzą się obecni na spotkaniu studenci i absolwenci, rodzaju studiów i problematyki, jaką zajmują się poszczególne ośrodki akademickie. Niestety, w naszym gronie zabrakło słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej i studentów Politechniki Wrocławskiej, a przybycie podchorążych z WSOSP zostało odwołane na trzy dni przed Warsztatami. Mamy jednak nadzieję, że w II Międzuczelnianych Warsztatach będziemy mogli spotkać się w komplecie.

Po części poświęconej uczelniom przyszedł czas na prezentację organizacji zrzeszających studentów. W tym bloku zaprezentowały się: Koło Naukowe Szybowników, Studenckie Koło Naukowe Lotników, Koło Naukowe Lotników, a także Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa.

Po wyczerpujących prezentacjach przyszedł czas na lotnictwo poza murami sali konferencyjnej. Niestety, pogoda uniemożliwiała działalność lotniczą, więc całe zainteresowanie uczestników skupiło się na bezmiechowskim hangarze, gdzie można było zapoznać się z szybowcami będącymi na wyposażeniu Akademickiego Ośrodka Szybowcowego. Zaowocowało to żywym zainteresowaniem konstrukcjami szybowców PW-3 Bakcyl, SZD 35 Bekas, SZD-50-3 Puchacz oraz najnowszymi PW-5 Smyk i PW-6U, a także... konstrukcją nowoczesnej wyciągarki użytkowanej w Bezmiechowej.

Loty
Lotz

Sobotnie popołudnie cechowała dyskusja na temat rozwiązań konstrukcyjnych i ergonomicznych, połączona z zaglądaniem w każdy zakamarek wraz z demontażem wzierników, związana ze sprawdzeniem własnych odczuć komfortu w kabinie poszczególnych typów szybowców. Nie obyło się bez zgłaszania przez przyszłych inżynierów własnych pomysłów modyfikacji, które na bieżąco były dyskutowane i oceniane przez pozostałych uczestników zebranych grupkami przy poszczególnych statkach powietrznych.
Późnym popołudniem na wszystkich czekała niespodzianka w postaci pokazu prototypu jednoosobowego poduszkowca zbudowanego przez Tomasza Stafeckiego oraz studenta wydziałów MEiL P.W. i Budowy Maszyn i Lotnictwa P. Rz., Tomasza Maika. Po prezentacji, wśród błysków fleszy, możliwości manewrowych na parkingu przy Ośrodku, obecni ściśle otoczyli prototyp, aby na gorąco zadać mnóstwo pytań konstruktorom i budowniczym poduszkowca.

Poduszkowiec

Z powodu wciąż niesprzyjającej aury zaplanowane na wieczór "ognisko" zostało przeniesione do holu Ośrodka. Zebrane tam grono, przy trzasku drewna w kominku, mogło wysłuchać, a także podyskutować z członkiem honorowym SMIL, dr inż. Romanem Świtkiewiczem oraz mgr inż. Przemysławem Plecińskim, na temat Bezmiechowej i jej roli w historii lotnictwa - szczególnie szybownictwa polskiego, a także na temat specyfiki projektowania konstrukcji i późniejszej eksploatacji szybowców w warunkach lądowisk górskich, takich jak Bezmiechowa. Było to zaczątkiem długich nocnych dyskusji na lotnicze tematy inżynierskie, przerywanych opowieściami i anegdotami. Mamy szczerą nadzieję, że poruszana problematyka rozpali umysły młodych adeptów sztuki inżynierskiej i będziemy świadkami powstawania projektów, które swój triumf będą święcić jako produkt finalny. Byłoby jeszcze wspanialej, gdyby takie projekty wykraczały poza obszar jednej Uczelni i jednoczyły studentów oraz abolwentów różnych ośrodków akademickich.

Loty
Lotz

Niedzielny poranek zapowiadał wystarczającą poprawę pogody, aby spełnić to, na co wszyscy czekali, czyli loty szybowcami. Wielu uczestników Warsztatów, choć po zajęciach z konstrukcji płatowców i z dyplomem magistra inżyniera, nie miało jeszcze okazji odbycia lotów szybowcem. Taka jest niestety smutna polska rzeczywistość. Za sterami szybowców PW-6U i SZD 35 Bekas, które uniosły naszych asów w przestworza, zasiedli Wojciech Średniawa i Paweł Krzyszkowski.
Ci, którzy po raz pierwszy wsiedli na pokład, mogli doświadczyć komfortu i ergonomii, jakie na co dzień odczuwa pilot, poznać odczucia towarzyszące startowi z wyciągarki, poczuć na własnej skórze przeciążenia towarzyszące lotom wokół lotniska. Obserwacja zmiany prędkości postępowej i wskazań wariometru w różnych fazach lotu może dać podstawowe pojęcie na temat wartości tych wielkości w locie szybowca.

Dla tych, którzy już latali lub nawet posiadają licencję szybowcową, była to okazja poznania specyfiki latania w górach, a dla wszystkich - okazja do podziwiania bieszczadzkich wzgórz w jesiennej szacie.
Dopiero gdy wszyscy odbyli zaplanowane loty, przyszedł czas na pożegnalne zdjęcie i wyruszenie w powrotną drogę w kierunku Warszawy, gdzie grupa dotarła późnym wieczorem. Tak zakończyły się pierwsze i mamy nadzieję, że nie ostatnie Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze.

Uczestnicy

Warsztaty nie mogłyby się odbyć bez wsparcia ze strony rektora Politechniki Rzeszowskiej, który zgodził się, aby nasze przedsięwzięcie odbyło się na terenie szybowiska w Bezmiechowej, a także prezesa LOT AutoServices Sp. z o.o., który na preferencyjnych warunkach udostępnił nam autokar do przewiezienia uczestników.
Za powyższe serdecznie jako organizatorzy i współuczestnicy dziękujemy.

tekst: Kamil Brach
zdjęcia: Jakub Kulecki
 
Powrót do Kroniki
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska