Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Polscy Inżynierowie
w Stulecie Lotnictwa
Seminarium okolicznościowe

doc. Wiesław Łucjanek
doc. Wiesław Łucjanek
mgr inż. Edward Margański
mgr inż. Edward Margański
dr inż. Krzysztof Kubryński
dr inż. Krzysztof Kubryński
mgr inż. Cezary Chmielewski
mgr inż. Cezary Chmielewski

Od 21 listopada, przez tydzień, w holu Instytutu Technik Cieplnych można było oglądać sesję plakatową, na której, oprócz reklamy zbliżającego się z okazji stulecia lotnictwa seminarium, członkowie Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa przestawili historię wyjazdów Tour de Pologne w ramach przedmiotu Laboratorium Przemysłowe; szczególnie podkreślono wyjazd z 2001 r. - po prawie 10-letniej przerwie pierwszy z reaktywowanych przez późniejszych członków-założycieli SMIL. Na plakatach znalazła się również historia budowy samolotu J-3 „Wróbel” (dzieło Michała Urbańczyka, członka SMIL, zrealizowane dzięki pomocy spółki PETROLOT oraz innych sponsorów), prace przejściowe, dyplomowe i projekty studentów MEiL (niekoniecznie członków SMIL) oraz materiały sponsorów seminarium.

Właściwa część przedsięwzięcia - prelekcje, odbyła się 27 listopada br. o godz. 16:30 w auli T-1 budynku ITC. Zainteresowani wysłuchali wystąpienia doc. dr inż. Wiesława Łucjanka, wieloletniego wykładowcę MEiL, który omówił 100 lat lotnictwa przez pryzmat działalności naukowej wydziału MEiL. O ciekawostkach aerodynamicznych opowiadał znany i ceniony w świecie aerodynamik, dr inż. Krzysztof Kubryński. Mgr inż. Edward Margański, polski konstruktor lotniczy, przedstawił projekty samolotów, których plany i wykonanie opracował zespół konstruktorów nadzorowany przez prelegenta. Na zakończenie p. Cezary Chmielewski, mający tytuł magistra inżyniera od niespełna roku, omówił projekt samolotu dyspozycyjnego YCC-001 RG „Karat”. Od poziomu koncepcji, aż do badań tunelowych zbudowanego modelu samolotem zajmował się zespół w składzie: Cezary Chmielewski (szef zespołu), Kamil Brach, Piotr Czerederecki, Jakub Kulecki, Marcin Trajer

Wprawdzie aula T-1 przeznaczona jest dla ok. 350 osób, lecz frekwencja przybyłych na seminarium przekroczyła tę liczbę, ku miłemu zaskoczeniu początkujących organizatorów. Oprócz studentów związanych z Politechniką Warszawską, przybyli także słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady zaciekawiły nie tylko osoby zawodowo lub naukowo zajmujące się tematyką lotniczą, lecz także ludzi kompletnie niezwiązanych z tą branżą.

Wśród zaproszonych słuchaczy znaleźli się przedstawiciele partnerów, którzy wspierali Stowarzyszenie w tworzeniu przedsięwzięcia: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior, dziekan MEiL, dr hab. inż. Piotr Furmański, prodziekan MEiL, p. Jan Kujawa, prezes spółki PETROLOT, p. Marek Wajda, dyrektor Unigraphics Solutions, p. Henryk Kucharski, redaktor naczelny miesięcznika „Skrzydlata Polska”, p. Tomasz Hypki, prezes agencji ALTAIR, wydawcy „SP”.

Przybyli również przedstawiciele branży lotniczej, ośrodków dydaktycznych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wprawdzie było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez SMIL lecz organizatorzy mają nadzieję, że zainteresowanie, jakim się ono cieszyło, wpłynie na reaktywowanie tradycji regularnych otwartych wykładów przybliżających zagadnienia dotyczące lotnictwa i problemów z innych dziedzin z nim związanych.

Ten tekst, przygotowany przez SMIL, został także wydrukowany w biuletynie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MELowieściz 04.12.2003r

Współorganizator:

logo MEiL
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa P.W.

 

Partnerzy:

Aby przejść do strony sponsora kliknij w logo
PETROLOT Sp. z o.o.
Aby przejść do strony sponsora kliknij w logo
Unigraphics Solutions Sp. z o.o.-
generalny dystrybutor oprogramowania, usług i serwisu w zakresie CAD/CAM/CAE/PDM w Polsce

dawniej: Stare logo EDS

 

Partner medialny:

Logo Skrzydlatej Polski
Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska

Powrót do Kroniki
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska