Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Siedziba Stowarzyszenia

W lutym 2004r. SMIL otrzymał od Instytutu Lotnictwa starą hamownię silników tłokowych w celu użądzenia w niej siedziby Stowarzyszenia. Od tego momentu wraz z Kołem Naukowym SAE prowadzimy prace adaptacyjne.

Poza uprzątnięciem od dawna nie użytkowanego pomieszczenia odnowiliśmy pomieszczenie sterowni i zaadaptowaliśmy je na pomieszczenie biurowe Stowarzyszenia usuwając pozostałości niepotrzebnych już instalacji. Odmalowaliśmy i przemieniliśmy stare stoły montażowe w stoły modelarskie. Odmalowaliśmy również szafki oraz przystosowaliśmy do swoich potrzeb istalację oświetleniową. Zmieniono zamki a także jesteśmy w trakcie odnawiania drzwi wejściowych. Mimo wykonania wielu prac, jeszcze wiele zadań przed nami, które ogranicza tak naprawdę brak funduszy na remont.

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska