Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Kronika wydarzeń

14.06.2008
Udział w XII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
Jak co roku na warszawskim Rynku Nowego Miasta i Podzamczu odbył się Piknik Naukowy. SMIL prezentował między innymi poduszkowiec i tunel dymny. Gościem specjalnym naszego stoiska była firma SKY POLAND.
22-23 i 29-30.09.2007
Festiwal Nauki
SMIL został zaproszony do wzięcia udziału z warszawskim Festiwalu Nauki. Festiwal odbywał się m.in. na Politechnice Warszawskiej. Stowarzyszenie zaprezentowało swoje osiągnięcia w hangarze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Zapoznaliśmy naszych gości z działaniem tunelu aerodynamicznego oraz wyjaśniliśmy podstawowe zasady aerodynamiki.
12-17.09.2007
IV Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze BEZMIECHOWA'07
W dniach 12-17 września odbyły się IV Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze. W warsztatach uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi z uczelni w Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, oraz pracownicy firm lotniczych i przedstawiciel lotnictwa Straży Granicznej. W ramach Warsztatów odbyło się 9 wykładów. W konkursie na Bezzałogowy Statek Latający studenci wystartowali z 3 gotowymi modelami i 1 projektem.
Więcej >>
Romantic
16-17.06.2007
XII Piknik Lotniczy Góraszka 2007
Kolejna edycja pikniku lotniczego w Góraszce. SMIL tradycyjnie już wysłał tam swoich przedstawicieli aby zaprezentowali działalność Stowarzyszenia.
26.05.2007
Udział w XI Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
W dniu 26 maja 2007 roku odbył się 11 już Piknik Naukowy Polskiego Radia Bis na warszawskim Podzamczu. Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa biorąc w nim aktywny udział zaprezentowało swoją działalność oraz przedstawiło swoje osiągnięcia.
W tym roku zaprezentowaliśmy wizualizacyjny tunel aerodynamiczny własnej konstrukcji oraz poduszkowiec BRW-1, powstający przy współpracy z Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Nasze stoisko oraz prezentacje wzbudziły niemałe zainteresowanie.
Więcej >>
15-17.09.2006
III Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze BEZMIECHOWA'06
Trzecie już Warsztaty dla młodych i przyszłych inżynierów lotnictwa.
10-11.06.2006
Członkowie i sympatycy SMIL na XI Międzynarodowym Pikniku Lotniczym "Góraszka 2006"
03.06.2006
Udział w X Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
06-10.07.2005
II Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze BEZMIECHOWA'05
Drugie z kolei Warsztaty organizowane przez SMIL obfitowały w interesujące wykłady i spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi.
04-05.06.2005
X Międzynarodowy Piknik Lotniczy "Góraszka 2005"
Podobnie, jak podczas "dziewiątej Góraszki" członkowie SMIL pomagali przy organizacji i zabezpieczeniu Pikniku.
08-10.10.2004
Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze BEZMIECHOWA'04
SMIL we współpracy z Kołem Naukowym Szybowników Politechniki Rzeszowskiej w Akademickim Ośrodku Szybowcowym na Bezmiechowej zorganizował Warsztaty, w których wzięli udział przedstwiciele kierunków lotniczych z następujących Wydziałów:
 • Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (Politechnika Warszawska)
 • Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska)
 • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (Dęblin)
 • Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 • Transportu Politechniki Warszawskiej
Więcej >>
Ośrodek na Bezmiechowej
26.05.2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członkowie SMIL zatwierdzili konieczne zmiany w Statucie i przyjęli bilans i rachunek wyników Stowarzyszenia za rok 2003.
22.05.2004
SMIL na VIII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa po raz drugi wzięło udział w Pikniku Naukowym.
Więcej >>
Obsługa stoiska i kadłub PW-5
15-16.05.2004
Członkowie i sympatycy SMIL na IX Międzynarodowym Pikniku Lotniczym "Góraszka 2004"
8. Piknik Lotniczy w Góraszce był debiutem naszej organizacji. Podczas tegorocznego, 9 Pikniku postanowiliśmy zamienić nasze stoisko na terenie publiczności na etaty dla naszych członków po stronie organizatora pokazów.
Więcej >>
Messerschmitt i obsługa
Kto z nas miał TAKĄ okazję?
18.03.2004
Walne Zgromadzenie
Odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym udzielono absolutorium członkom Zarządu i przeanalizowano pierwsze pół roku działalności.
07.02.2004
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę
Instytut Lotnictwa użyczył nam starą, nieużywaną już hamownię silników tłokowych, którą siłami Stowarzyszenia i Koło Naukowego SAE remontujemy i uzdatniamy do naszych potrzeb tworząc w pierwszym etapie pomieszczenie biurowe oraz modelarnię.
Więcej o siedzibie >>
Siedziba przed i po remoncie
Przystosowana na pomieszczenie biurowe sterownia
przed i po remoncie
02.12.2003
Praca dzięki Stowarzyszeniu
Ważny dzień w historii Stowarzyszenia. Tego dnia pierwszy z członków SMIL, absolwent wydziału MEiL P.W. uzyskał zatrudnienie w branży lotniczej dzięki staraniom i kontaktom uzyskanym w czasie działalności przez Zarząd Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa.
Zobacz inne oferty zatrudnienia w przemyśle lotniczym.
27.11.2003
Seminarium Polscy Inżynierowie w Stulecie Lotnictwa
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa przy pomocy Wydziału MEiL oraz sponsorów zorganizowało Seminarium pt. Polscy Inżynierowie w Stulecie Lotnictwa. W atmosferze lotniczego święta zgromadzeni słuchacze wysłuchali referatów: doc. dr inż. Wiesława Łucjanka, mgr inż. Edwarda Margańskiego, dr inż. Krzysztofa Kubryńskiego oraz mgr inż. Cezarego Chmielewskiego
Więcej  >>
Seminarium
09.10.2003
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa.
Walne Zgromadzenie oceniło dotychczasową działalność Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Do najważniejszych decyzji, jakie zapadły podczas Zgromadzenia należy zgoda na organizację otwartego seminarium pt.: "Polscy Inżynierowie w Stulecie Lotnictwa" w dniu 27 listopada 2003, a także przyjęcie preliminarza działań statutowych na rok 2004.
26.09.2003
SMIL na posiedzeniu Krajowej Rady Lotnictwa
Delegacja Zarządu: Jakub Kulecki, Kamil Brach, Marcin Trajer, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniu Krajowej Rady Lotnictwa.
Więcej  >>
Zarząd
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu
Krajowej Rady Lotnictwa
15.09.2003
Konkurs na logo
W Konkursie na Logo Stowarzyszenia Członkowie - Założyciele wybrali projekt Michała Urbańczyka "SMIL w przekroju".
Projekt SMIL W PRZEKROJU
Logo Stowarzyszenia
Młodych Inżynierów Lotnictwa
27.07.2003
Odsłonięcie Pomnika Ku Czci Lotników Poległych w II Wojnie światowej.
Odsłonięcie Pomnika Ku Czci Lotników Poległych w II Wojnie światowej. Członkowie SMIL byli także obecni na tym wydarzeniu.
Więcej  >>
Odsłonięcie Pomnika
Pomnik przed odsłonięciem.
26.06.2003
Rejestracja Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa uzyskało osobowość prawną. A mówiąc prościej: SMIL został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zyskując w ten sposób wszystkie prawa i obowiązki płynące z tego tytułu.
Jest to, jak dotąd, najważniejsza dla Stowarzyszenia data i oficjalny początek naszej działalności.
14.06.2003
Udział w VII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
Udział Stowarzyszenia na VII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS.
Więcej  >>
Pokaz tunelu dymnego
Stoisko SMIL na VII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS było jednym z najbardziej obleganych. Na zdjęciu jedna z największych atrakcji - pokaz tunelu dymnego
23.05.2003
Uchwalenie Statutu
Uchwalenie przez Zgromadzenie Członków-Założycieli poprawionego Statutu Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa oraz uzupełnienie danych potrzebnych do Krajowego Rejestru Sądowego.
17-18.05.2003
Udział w VIII Międzynarodowym Pikniku Lotniczym w Góraszce
"Premiera" Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa na VIII Międzynarodowym Pikniku Lotniczym w Góraszce.
Więcej  >>
Namiot SMILu na VIII Pikniku Lotniczym Góraszka2003
Nasz namiot na VIII Międzynarodowym Pikniku Lotniczym w Góraszce.
Ciekawych nie brakowało... 
19.12.2002
Zebranie założycielskie
Zebranie założycielskie, na którym uchwalono powstanie Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa i przyjęto Statut. Na trzyletnią kadencję wybrano władze Stowarzyszenia, w których skład wchodzą:
 • Jakub Kulecki - Prezes Stowarzyszenia
 • Kamil Brach - Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Michał Prokurat - Członek Zarządu Stowarzyszenia
 • mgr inż. Marcin Trajer - Członek Zarządu Stowarzyszenia
 • mgr inż. Piotr Jaśkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Michał Urbańczyk - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • mgr inż. Adam Dziubiński - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Doniosłym wydarzeniem było wręczenie honorowego członkostwa Panu dr inż. Romanowi świtkiewiczowi.
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska