Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Plany

 • Organizacja Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych w Bezmiechowej
 • Udział SMIL w Pikniku Naukowym 2009 Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
 • Udział w Festiwalu Nauki 2009
 • Kontynuacja budowy poduszkowca SMIL-1 (dawna nazwa BRW-1)
 • Kontynuacja rozbudowy i modernizacji tunelu aerodynamicznego SMIL
 • Kontynuacja współorganizacji wykładów z cyklu Polska Technika Lotnicza w Muzeum Techniki PKiN w Warszawie
 • Kontynuacja przygotowywania samochodów do rajdów terenowych
 • Wycieczka do Glinika i zapoznanie z symulatorem śmigłowca Sokół
 • Akcja reklamowa SMIL na uczelniach technicznych o profilu lotniczym
 • Współpraca przy organizacji Międzynarodowego Pikniku Lotniczego Góraszka 2009
 • Współpraca SMIL z Mazowieckim Klastrem Lotniczym AVIATION MAZOVIA
 • Zorganizowanie szkoleń lotniczych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej działanie 8.1.1.
 • Zorganizowanie plenerowej imprezy integracyjnej dla członków i sympatyków SMIL
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska