Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Polska Technika Lotnicza

Materiały historyczne

Cykl wykładów Klubu Miłośników Historii Polskiej Techniki Lotniczej

Wykłady Klubu odbywają się Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej. Klub absolwenta mieści się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej - Pl. Politechniki 1

Wydawanie w niewielkim nakładzie "Materiałów Historycznych" na temat "Polskiej Techniki Lotniczej" ma na celu zbieranie i utrwalanie informacji dotyczących rozwoju poszczególnych polskich samolotów, śmigłowców czy szybowców, ewentualnie innych konstrukcji lotniczych. Impulsem do ich wydawania stały się spotkania odczytowe w Muzeum Techniki w Warszawie z cyklu "Problemy rozwoju samolotów". Spotkania te są forum wymiany doświadczeń konstruktorów, pilotów doświadczalnych, użytkowników statków latających oraz historyków techniki lotniczej i miłośników tej tematyki. Spotkania te w miarę możliwości poświęcone są tematom, faktom i informacjom mało znanym, lub dotychczas niepublikowanym.

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa dziękuje Panom Markowi Niechciałowi oraz Jackowi Gajewskiemu za wkład pracy w utworzenie elektronicznych wersji biuletynu Polska Technika Lotnicza - Problemy Rozwoju Samolotów.

Informacje o prawach autorskich

Pliki umieszczone na tej stronie są możliwe do pobrania nieodpłatnie a ich rozpowszechnianie w formie w jakiej są umieszczone nie podlega ograniczeniom. Wszelkie prawa dotyczące treści tekstów i zdjęć zawartych w w/w plikach stanowią własność intelektualną ich autorów toteż zabrania się przedrukowywania do innych publikacji, sprzedawania lub publicznego odtwarzania całości lub fragmentów tychże treści bez zgody ich autorów.

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska