Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Oferta dla partnerów

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa w ramach organizowanych imprez statutowych oferuje swoim Partnerom:

  • umieszczenie logo Partnera w serwisie internetowym Stowarzyszenia oraz hiperłącza do witryny internetowej Partnera,
  • podkreślanie współpracy z Partnerem w ramach kontaktów z mediami,
  • ekspozycja otrzymanych przez SMIL banerów Partnera w czasie trwania przedsięwzięcia statutowego Stowarzyszenia,
  • obecność otrzymanych materiałów marketingowych Partnera w czasie trwania przedsięwzięcia statutowego Stowarzyszenia,
  • obecność loga Partnera na plakatach, zaproszeniach i biletach jeśli będą one tworzone na potrzeby przedsięwzięcia statutowego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest otwarte na inne formy promocji Firmy partnerskiej, zgodnie z polityką marketingową Firmy, o ile możliwości SMIL pozwolą wyjść naprzeciw tym propozycjom.

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska