Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa, w skrócie, zwane dalej SMIL.

2.

  1. Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa jest organizacją dla wszystkich studentów i absolwentów uczelni technicznych o specjalności lotniczej.
  2. SMIL jest organizacją działającą w zakresie propagowania techniki i technologii lotniczej oraz problemów ekologii związanych z lotnictwem, upowszechniania wiedzy o historii i współczesności lotnictwa w Polsce i na świecie, upowszechniania sportów lotniczych i wiedzy o nich, propagowania wiedzy o lotnictwie i technice wojskowej, kontaktów studentów z firmami branżowymi.

3.

Terenem działania SMIL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

4.

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa posiada osobowość prawną.

5.

SMIL może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji zainteresowanych techniką, technologią, historią i współczesnością lotnictwa cywilnego i wojskowego, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.

6.

Stowarzyszenie w swojej działalności posługuje się: znakiem graficznym, pieczęcią, znaczkami stowarzyszenia, legitymacjami członkowskimi.

Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska