Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rodział II.
Cel i środki działania

7.

 1. Celem działalności SMIL jest w szczególności:
  1.  
  2. 1) Popularyzacja historii i współczesności lotnictwa w Polsce i na świecie,
  3. 2) Organizowanie wyjazdów i szkoleń związanych ze współczesną techniką i technologią stosowaną w przemyśle lotniczym, współczesną i historyczną techniką lotnictwa wojskowego, a także problemami eksploatacji statków powietrznych cywilnych i wojskowych,
  4. 3) Organizowanie zajęć, szkoleń, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  5. 4) Pomoc absolwentom wydziałów lotniczych w kontaktach z firmami branżowymi,
  6. 5) Pomoc w dostępie do szkoleń specjalistycznych dla studentów i absolwentów.

8.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów SMIL stosuje następujące środki działania:
  1.  
  2. 1) Współdziała ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi.
  3. 2) Organizuje i uczestniczy w zawodach, imprezach lotniczych i akcjach ekologicznych,
  4. 3) Organizuje i współuczestniczy w szkoleniach z zakresu techniki i technologii lotniczej,
  5. 4) Organizuje wyjazdy i szkolenia zapoznawcze z historią i współczesnym rozwojem lotnictwa cywilnego, wojskowego i sportu lotniczego w Polsce i na świecie
  6. 5) Organizuje spotkania z przedstawicielami firm branżowych,
  7. 6) Propaguje i uczestniczy w różnych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
  8. 7) Współdziała w zakresie rozwoju wiedzy o lotnictwie, ochrony środowiska i działań proekologicznych z właściwymi organizacjami i instytucjami oraz osobami fizycznymi,
  9. 8) Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe do rozwoju wiedzy o lotnictwie i zadań proekologicznych na terenie działania.
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska