Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Statut
Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

Rodział VII.
Zmiana Statutu - rozwiązanie Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa

27.

  1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 70 % członków SMIL
  2. Uchwała o rozwiązaniu SMIL może być podjęta w trybie par. 27 ust. 1. Powinna ona określać sposób likwidacji i cel na jaki nastąpi przekazanie majątku

28.

  1. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotnictwa dnia 26 maja 2004r.
Zamknij rozdział
Wersja do druku
www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska