Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Szkolnictwo lotnicze

Kształcenie lotnicze w Polsce Wojskowa Akademia Techniczna
           Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
           Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny WSOSP Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Zakład Inżynierii Lotniczej

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność:
Lotnictwo i Kosmonautyka

Opis
Studia w systemie trójstopniowym:
 • I stopnia, inżynierskie (7 semestrów)
 • II stopnia, magisterskie (4 semestry)
 • Doktoranckie

Rekrutacja na studia dzienne odbywa się bez podziału na kierunki studiów. Pierwszy rok studiów (dwa semestry) jest wspólny dla wszystkich kierunków. Po ukończeniu drugiego semestru następuje wybór kierunku studiów. Przed rozpoczęciem semestru czwartego student wybiera jedną ze specjalności oraz tzw. ścieżkę.

Studia zapewniają wykształcenie, odpowiadające potrzebom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią, potrzebom linii lotniczych w zakresie eksploatacji oraz ośrodków naukowych w zakresie badań, projektowania, konstruowania i użytkowania statków powietrznych i rakiet. Wykształcenie to jest oparte na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych i kosmicznych, podstaw elektroniki i informatyki (w tym programów CAD), z dobrą znajomością języka angielskiego. Absolwenci są przygotowani do pracy w lotniczym przemyśle europejskim, w ośrodkach badawczych oraz w bazach technicznych linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych.

Kontakt:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejka 24
00-665 Warszawa

tel.: (022) 621 5310; 660 7354
fax.: (022) 625 7351

e-mail:
dziekan@meil.pw.edu.pl

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska