Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Szkolnictwo lotnicze

Kształcenie lotnicze w Polsce Wojskowa Akademia Techniczna
           Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
           Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny WSOSP Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Zakład Inżynierii Lotniczej

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność:
Inżynieria Lotnicza

Opis
Studia inżynierskie trwające 7 semestrów.
Głównym założeniem programowym kursu inżynierskiego jest wykształcenie absolwenta w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji sprzętu lotniczego. Absolwent otrzymuje zakres wiedzy i umiejętności predysponujących go do pracy w systemach eksploatacji statków powietrznych przy planowaniu, organizacji i kontroli procesu obsługiwania statków powietrznych jak i ich napraw oraz remontów.

Kontakt:
Wydziałowy Zakład Inżynierii Lotniczej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 -370 Wrocław

tel.: (071) 342 2212
fax.: (071) 341 7708

e-mail:
lotnicy@itcmp.pwr.wroc.pl

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska