Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Szkolnictwo lotnicze

Kształcenie lotnicze w Polsce Wojskowa Akademia Techniczna
           Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
           Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny WSOSP Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki

Kierunek:
Mechanika i budowa maszyn

Opis
Instytut Techniki Lotniczej (ITL) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Jako instytut wydziałowy prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i techniczną związaną z wydziałowym kierunkiem studiów Mechatronika. Profiluje kształcenie akademickie w różnych specjalnościach lotniczych. Kadrę Instytutu stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i administracyjno-technicznych.
Instytut jest kontynuatorem tradycji Fakultetu Lotniczego, który został powołany do działalności dydaktyczno-naukowej wraz z powstaniem Wojskowej Akademii Technicznej w 1951 r. W obecnej strukturze ITL funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku.

W ramach działalności dydaktycznej ITL prowadzone są następujące rodzaje studiów:
 • Studia magisterskie (dla potrzeb MON);
 • Studia magisterskie (bez zobowiązań wobec MON);
 • Wyższe studia zawodowe (inżynierskie);
 • Studia uzupełniające;
 • Studia podyplomowe;
 • Studia doktoranckie.

Kontakt:
Instytut Techniki Lotniczej
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

tel.: (0-22) 683 90 46, 683 96 36;
fax.: (0-22) 683 7581

e-mail:
itl@wmt.wat.edu.pl

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska