Strona główna SMIL Strona główna SMIL

Szkolnictwo lotnicze

Kształcenie lotnicze w Polsce Wojskowa Akademia Techniczna
           Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
           Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny WSOSP Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wydział Lotniczy

Wydział Lotniczy WSOSP jest podstawową jednostką organizacyjną procesu kształcenia podchorążych oraz szkolenia kursowego kadry zawodowej dla lotnictwa wojskowego. Organizuje się tu i koordynuje działalność dydaktyczno-wychowawczą odnoszącą się do przygotowania kadr w specjalnościach pilotażu i nawigacji lotniczej.

Działalność naukowo-badawcza wydziału polega na rozwiązywaniu problemów zastosowania nawigacji lotniczej i eksploatacji techniki lotniczej oraz jej wykorzystania na współczesnym polu walki.

Wydział Lotniczy WSOSP został utworzony pod koniec roku 1994, na bazie ówczesnych zakładów i cykli przedmiotowych. Od roku 1995 funkcjonuje jako jednolity system kształcenia kadr lotnictwa wojskowego dęblińskiej Szkoły Orląt.

Działalność Wydziału Lotnictwa obejmuje:
 • realizowanie programów kształcenia w specjalnościach pilotażu i nawigacji;
 • systematyczną działalność instruktorsko-metodyczną;
 • wyznaczanie kierunków prac naukowo-badawczych;
 • utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami lotniczymi, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi;
 • inspirowanie rozwoju bazy dydaktycznej i stwarzanie dogodnych warunków do jej doskonalenia;
 • realizowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry do działań w strukturach NATO.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wydział Lotniczy
08-521 Dęblin

tel.: (081) 883-74-23;
fax: (081) 883-74-17

e-mail:
rzecznik@wsosp.deblin.pl

www.smil.org.pl | mapa strony | e-poczta
Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
al. Krakowska 110/114 bud. S pok. 12; 02-256 Warszawa
Wersja polska